Wat Realisatie is... Wat Realisatie is... Bevrijding Verlichting Eenheid » » » » » » Realisatie Wat Realisatie is... Inleiding...
Eenheid » Verlichting »  Bevrijding                    Ga verder, ga voorbij... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’. 
Misschien ken je de afbeelding op de lp ‘the dark side of the moon’ van de band Pink Floyd: een witte lichtstraal die door een prisma uiteenvalt in zeven kleuren. Je kunt bewustzijn vergelijken met het witte licht dat door het prisma van de mind valt en zich uiteenzet in zeven bewustzijnstoestanden. Een regenboog bestaat voor het menselijke oog eveneens uit zeven kleuren, terwijl deze in werkelijkheid natuurlijk ook uit een eindeloze schakering van kleuren bestaat. Toch is het heel goed mogelijk om een regenboog in zeven kleuren te verdelen of samen te vatten om van daaruit naar het een en ander te verwijzen. Kleurbekennen noem ik dit ook wel. Dat wat onzichtbaar lijkt en waar overheen wordt gekeken, wordt zichtbaar en herkenbaar voor wat het is. Dienovereenkomstig kun je de uitdrukking van de Waarheid, nadat het Licht door het ‘prisma’ van het leven is gevallen, samenvatten in zeven toestanden of sluiers. Je kunt letterlijk door al die bewustzijnstoestanden heen stappen. Je kunt er met je aandacht daadwerkelijk doorheen trekken. Op deze wijze kun je de regenboog van het leven wis en waarachtig ‘de Poortloze Poort van bewustzijn’ noemen.” Vraagsteller: “Ik hoor je vaak over ‘kleur bekennen’ praten… Is dit typisch iets van jouw traditie?” Randolph: “Ja, het laten kleur bekennen van een transparante mind is in mijn traditie een van de pijlers van zelfonderzoek. Misschien ken je vanuit de middelbare school nog wel de lakmoestest. Wanneer een vloeistof transparant is en je wilt weten of het zuur of basis is, dan duw je er een lakmoespapiertje in die dan rood of blauw uitslaat. Aan de uitslaande kleur kun je zien met wat voor transparante vloeistof je te maken hebt. Hetzelfde geldt voor een mind die schijnbaar transparant is. Dankzij het kleur bekennen worden alle staten en toestanden zichtbaar, herkenbaar, ervaarbaar en realiseerbaar. Wat je huidige identiteit is, is wat betreft Zelfonderzoek het eerste wat ik met je uitzoek. Samen komen we er achter (ten minste als je dit toestaat) van waaruit je opereert en existeert. Ga je door het leven als een ‘ik’, een ‘ego’, een ‘persoon’ of een ‘individu’? Op zich is het woord ‘identiteit’ een mooie aanduiding… id-entiteit. Met welk soort ‘ik’ of ‘entiteit’ loop je rond? Meestal wordt het woord ‘ego’ in de spiritualiteit te pas en te onpas gebruikt. Een zoeker heeft in het begin helemaal niet één ego, een éénduidig ego... Voordat het Intelligentielichaam helemaal volwassen is geworden bestaat een mind nog helemaal niet uit één geheel. Zo’n versplinterde mind ontbreekt het aan eenduidigheid en springt voortdurend van de hak op de tak. Je hebt dan niet te maken met één (illusoir) ego, maar een multi-ego en niet één (illusoire) persoon, maar met iemand die bestaat uit multi- persoonlijkheden. In een later stadium is er in plaats van identiteit sprake van vereenzelviging. Meestal worden al dit soort termen met hun precieze aanduiding via onwetendheid bij elkaar gegooid. Ver-een-zelviging betekent letterlijk: weer-één-zelf. Bestaat je mind nog uit vele ‘ikken’ en ‘persoonlijkheden’ of fungeert het inmiddels al als één zelf, als één geheel, één unit. Pas als je mind weer één ‘unit’ is, valt er op het realisatiepad iets met je te beginnen. Vervolgens kun je je afvragen: vereenzelvig je je als ‘unit’ met een ‘geest’ of met een ‘ziel’? Ben je nog een hongerige geest of een dolende ziel? Vereenzelvig je je met de wijsheidsgeest, een verlichte geest of een vrije geest? Of vereenzelvig je je iets verder ontwikkeld (afgewikkeld) misschien met je ‘ziel en zaligheid’? In hoeverre ben je nog ‘zielig’? Zeldzaam is dat een satsang- bezoeker binnenkomt als het (nog) onzuivere ‘ik-ben’ of (nog uitzonderlijker) dat ‘het zuivere Zijn’ nog enkel van je overgebleven is...” Vraagsteller: “Wanneer iemand in satsang komt schat je iemand dan in?” Randolph: “Ja, de leermeesters uit mijn traditie kijken overal dwars doorheen. Wanneer je hier voor het eerst in satsang komt, wordt je automatisch door gelicht. Een verlichte licht je door en bepaald de mate waarin je ‘in de war’ bent en ‘hoe arrogant’ je zelfbewustzijn is… Al naar gelang je toestand krijg je telkens een passend advies en een adequate ‘behandeling’.” Vraagsteller: “Wat bedoel je met een adequate ‘behandeling’?” Randolph: “De belangrijkste en doorslaggevende teachings zijn niet wat er hier wordt besproken of waar naar wordt verwezen, maar hoe ik met je omga. Daar moet je wel aan toe zijn. Je moet dan al van identificatie over zijn gegaan naar vereenzelviging, één zelf. Alexander Smit vergeleek de mind van de meeste mensen met een vlooientheater. Met één klap op een tafel springen de vlooien alle kanten op. Zo’n mind valt niet te managen. Zonder eenduidigheid en een daadwerkelijke spirituele band, zijn teachings in wezen krachteloos en vruchteloos en eindigt een zoeker meestal in een mind-realisatie. In mijn traditie zeggen we: zoek een liefdevolle leermeester die je in eerste instantie een spiegel voorhoudt en je confronteert met de verpersoonlijking van je leven. Hij houdt je één spiegel voor: het Gewaarzijn. In tweede instantie ontmoet je de leermeester als een ‘Zwart Gat’. Als het gat in de spiegel. In een ‘Zwart Gat’ valt alles weg. Wanneer je je vereenzelvigd hebt met Gewaarzijn, het Licht, kun je als één geheel, als het Licht, in ‘het Zwarte Gat’ wegvallen. Jezus drukt dit uit met: ‘Alleen door Mij, kom je tot het Koninkrijk. ‘Spiegel’ en ‘gat in de spiegel’, confrontatie en Liefde, eerlijkheid en oprechtheid, zijn de meest directe leermeesters.” Nisargadatta Maharaj: “Veel mensen doen allerlei dingen onder de noemer spiritualiteit: boetedoening, heilige namen opdreunen, pelgrimstochten ondernemen en allerlei soorten disciplines. Ze doen het voor hun redding, Laat ze maar. Waarschijnlijk hebben ze de opdracht zichzelf te zuiveren van zonden uit vorige levens volgens hun prarabdha (lotsbestemming). Mocht je toevallig iemand treffen die zijn natuurlijke staat gerealiseerd heeft, zal hij geen enkele geestelijke discipline van je verlangen. Dat komt omdat hij jou je ware natuur zal openbaren door het onderricht dat hij geeft. Alsof hij je een spiegel voorhoudt... Als je volledig tot je door laat dringen wat ik gezegd heb, zullen er van jou geen geestelijke disciplines meer verlangd worden. Door dat inzicht zul je weten dat elke geestelijke of wereldlijke activiteit die je toepast louter vermaak is, tijdverdrijf, en niets anders dan het gemanifesteerde dynamische beginsel (maya) in actie ...” Vraagsteller: “Nu snap ik ook dat je zegt dat een mind ‘schijnbaar transparant’ is. Kun je in plaats van schijnbaar ‘transparant’ ook invullen: een mind die schijnbaar één is, zogenaamd verlicht is of ogenschijnlijk ‘bevrijd’ is?” Randolph: “Ja, als verdediging- of overlevingsmechanisme heeft de mind de neiging om alles in mist te hullen, zichzelf te camoufleren, met iedereen vriendjes te worden, spirituele zaken op één hoop te gooien of onder één noemer te brengen… Dit zijn allemaal vermijdings- en ontkenning strategieën om zelf buiten schot te blijven. We spreken ookwel van transparante identiteiten of transparante ‘ikken’. Wanneer alles kleurbekennend zichtbaar wordt, kun je precies zien ‘waar’ je je op het spirituele pad begeeft, in hoeverre je toestand een realisatie is, welke aard je realisatie is en hoe je hierin verder kunt gaan. Ik vat dit samen met: ‘Ga verder, ga verder, ga voorbij Eenheid en Verlichting… Blijf niet halverwege de berg hangen… Leve de Bevrijding! Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha!”
‘Wat Realisatie is’ Vraagsteller: “Jij onderscheidt verschillende soorten Realisaties die vooraf aan Zelfrealisatie gaan. Kun je hier wat over uitweiden?” Randolph: “Ja, natuurlijk. Er is één Waarheid die zich in een eindeloze hoeveel- heid realiteiten uitdrukt. Die eindeloze hoeveelheid realiteiten hebben bepaalde kenmerkende eigenschappen die ik eruit kan lichten. Wanneer het verkeren in een realiteit stabiel en onomkeerbaar is, hebben we met een realisatie te maken. Hoe meer een realiteit andere realiteiten bevat en omvat, hoe subtieler en verstrek- kender deze is. Uiteindelijk kom je bij de Waarheid uit die Alles-en-Niets omvat.
Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Facebook Facebook Home Home Wil je het hele gesprek over ‘Wat Realisatie is’ lezen klik dan hier om naar het Open Satsang Journal te gaan  >> Wil je het hele gesprek over ‘Wat Realisatie is’ lezen klik dan hier om naar het Open Satsang Journal te gaan  >> Bevrijding Bevrijding Verlichting Verlichting » » » Eenheid Eenheid Realisatie
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.