Eenheid Eenheid Bevrijding Verlichting Eenheid » » » » » » Realisatie
Eenheid » Verlichting »  Bevrijding                    Ga verder, ga voorbij... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’. 
Bevrijding Bevrijding Verlichting Verlichting » » » Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Facebook Facebook Home Home Eenheid... Wat Eenheid is...
De fontein van het levende Hart... Vraagsteller: “In het eerste interview hebben we het gehad over wat realisatie is. Ik zou het nu graag willen hebben over de drie typen realisatie die jij aangeeft: Eenheid, Verlichting en Bevrijding… Ik hoor je ook vaak praten over de twee grote kringlopen van ontwikkeling. Hebben die hier iets mee te maken?” Randolph: “Ja, samenvattend kun je zeggen dat je in realisatie voorbij de fasen van inzien, doorzien en inzichten bent gegaan en dat je het voorspiegelen en refereren omtrent ‘jezelf’ definitief achter hebt gelaten. Je bent door de realisatie overgenomen en kunt niet meer ‘terug’. Realisatie kenmerkt zich door onomkeerbaarheid. Je kunt niet terug naar iets wat niet bestaat en nooit bestaan heeft… Wat betreft de menselijke ont-wikkeling onderscheid ik twee grote kringlopen: het Chandra-circuit (de maankringloop) en het Surya-circuit (de zonnekringloop). Je kunt het vergelijken met een perzik. Om de pit van een perzik, bevindt zich het vruchtvlees en de schil. In de kern van de zaak draait alles om het hart. Aan de periferie heb je te maken met dat wat het hart omgeeft en dient. Het Chandra-circuit is de ‘buitenkringloop’ van het ont-wikkelende bestaan en bestaat uit het weerspiegelen van wat je uitstraalt, doet en gelooft. In verband met de invalshoeken van ‘leven en dood’ duidt men dit ‘buitencircuit’ ook wel aan met ‘het rad van Samsara’. De meeste mensen blijven in dit ‘buitencircuit’ alsmaar hun eeuwige rondjes draaien. Hier wordt je letterlijk een rad voor de ogen gedraaid. Spirituele ontwikkeling in de ‘buitenkringloop’ kenmerkt zich door zuivering en doorstroming. Hier vindt je dan ook alle zuiveringspaden terug, zoals religie en yoga. In het spiegelcircuit van het doorstromende en zuiverende bestaan vinden alle spirituele ervaringen en glimpen plaats. Het kenmerk van deze ervaringen en glimpen is dat ze tijdelijk zijn. ‘Ze komen en gaan’. Meester Cheng spreekt in dit verband over het in suspensie (opschorting) gaan van de mind. Ontwaking betreft het deconditioneren van de mind. Realisatie betreft de eliminatie van de mind. In het eerste geval keert de mind steeds weer terug en in het tweede geval is de zinsbegoocheling van mind wis en waarachtig vernietigd. Misschien ken je de werking van de suspensiemodus van je computerscherm… Wanneer je het scherm met rust laat, verdwijnt het of gaat je screensaver aan, maar zodra je het toetsenbord of de muis aanraakt, keert alles precies zo terug zoals het was. Wanneer spiritualiteit zich in je bestaan voldoende gesetteld heeft en een redelijke stabiliteit heeft gekregen, kom je toe aan de kern van de zaak. Het hart waar alles om draait... Je bent dan toe aan de ‘binnenkringloop’. Deze ‘binnenkringloop’ noem ik het Surya- of Bron- circuit. In dit Bron-circuit vinden alle realisaties plaats. Het Surya-circuit is het realisatiecircuit. Het is het circuit voor de opeenvolging van de realisaties van Eenheid, Verlichting en Bevrijding. Pas wanneer je iets in het Surya-circuit doorziet en erdoor wordt overgenomen, is het definitief. Alle illusoire spiegel-effecten, ervaringen, glimpen… in en van het Chandra-circuit ‘komen en gaan’. De bronrealiteiten van het Surya-circuit ‘komen en gaan’ niet. Die Zijn er, eeuwig en altijd.” Vraagsteller: “Kun je uitleggen wat het Surya-circuit inhoudt? Kunnen we er wat dieper op ingaan?” Randolph: “Helemaal in de kern van het bestaan vind je het Stille centrum van de cycloon. Je zou het ook het ‘oog’ van de orkaan kunnen noemen. In mijn traditie heet de overdracht van het Stille centrum van de cycloon ‘the transmission of space’… Doe maar eens je ogen dicht… Wanneer iemand ontwaakt, is het omringende het eerste waar hij zich gewaar van wordt. Het omringende dynamische bestaan omringt je letterlijk. In dynamische concentrische cirkels beweegt het bestaan om je heen. Je omgeving omgeeft je letterlijk. Op het moment dat ik mij op dit punt bij mijn leermeesters gewaar werd van het omringende, vroegen ze aan mij ‘met welk Licht ik niet alleen dit omringende waarnam’, maar met name met welk Licht of ‘Lichtende Ruimte’ ik ook moeiteloos waarnam dat ik de ogen gesloten had en het ‘donker’ was. Deze ‘Lichtende Ruimte’ is de basis, de ingrond, voor alle verschijnselen. In plaats van ‘verschijnselen’, zou je het ook ‘weerschijnselen’ kunnen noemen. Je hebt hier te maken met de weerschijn, met de weerkaatsing en weerspiegeling van wat schijnt, kortom: het Chandra-circuit van het bestaan. Je zou dit de ‘Lichtende Ruimte’ kunnen noemen waarin alle dynamische levenservaringen zich afspelen en waarmee alles moeiteloos en vanzelfsprekend wordt gezien. Zonder de juiste begeleiding kijken de meeste mensen hier finaal overheen. En mocht dit Licht zich in een volgend stadium wel aan je voordoen, dan dringen de meeste zoekers (vanwege de alomtegenwoordige aard ervan) hier zelden verder tot door. Ze worden als het ware door de alomtegenwoordigheid verblind. Alomtegenwoordig betekent immers: overal aanwezig, maar nergens te lokaliseren. Zodra deze ‘Lichtende Ruimte’ overal blijkt te zijn, kom dan nog maar eens op het idee dat dit (gespiegelde) Licht niet de Bron is, laat staan dat het een ‘deur’ heeft waarmee je er aan voorbij kunt komen. In de Navnath Sampradaya noemen we dit Licht van bewustzijn de ‘wortel van illusie’. De ‘oorzaak’ van illusie. Alleen leermeesters als Meester Cheng zijn instaat om ‘de bergstruik van illusie’ er met wortel en al uit te rukken. Iemand die het Zijn er met wortel en al uitrukt, heet een Satguru, een Zijnsguru die je de illusie van Zijn laat zien. Wanneer je hier stagneert trekken de meeste mensen hier bewust of onbewust conclusies. De meeste zoekenden (en ‘leraren’) noemen dit (gereflecteerde) Licht van bewustzijn ‘zelfrealisatie’, maar het is slechts de ‘poortloze poort’ of de ‘brug’ naar Zelfrealisatie. Via dit overbruggende (gereflecteerde) Licht van Bewustzijn ben je in staat om het Chandra-circuit met al zijn illusies en zinsbegoochelingen te verlaten.” Vraagsteller: “Hoe gebeurt dit dan?” Randolph: “Heel soms gebeurt dit spontaan. Wanneer voor een onvoorbereide ziel geheel spontaan even de spiegelmind met zijn gereflecteerde licht wegvalt, gloort er een ander Licht. Wij noemen dit andere ‘Licht’ in zijn volle glorie ‘het Stralende’. Maar omdat de meeste (onvoorbereide) mensen bij de afwezigheid van het gereflecteerde Licht van de mind meteen in paniek raken of de hele zaak gaan claimen, gebeurt het maar zelden dat mensen hun ogen in de duisternis van de mind volledig laten adapteren om ‘het Stralende’ in al zijn glorie te laten openbaren. Voordat ‘het Stralende’ in zijn volle glorie zich laat herkennen doorloopt bewustzijn meestal vooralsnog de toestanden van Eenheid en Verlichting.” Vraagsteller: “Je sprak over het hart van de perzik en de buitenkant ervan. Wat bevindt zich in het hart van de perzik?” Randolph: “In het hart van de perzik, in het Stille centrum van de cycloon, bevindt zich het Surya- circuit… Wanneer je hier je ogen en je gevoel laat adapteren vind je hier in het midden ‘de fontein van het Levende Hart’. Vanwege zijn ontspruitende aard, zou je het letterlijk als een fontein kunnen ervaren. Net als het Chandra-circuit een buitenkringloop heeft, zo heeft het Surya-circuit een binnenkringloop. Deze binnenkringloop noem ik de fontein van het Levende Hart. Wanneer je tot deze binnenkringloop doordringt, heb je de ‘eeuwige jeugd’ hervonden. De Alchemisten noemen dit het levenselixer. Een mens kan letterlijk in deze fontein - dit binnencircuit van Licht, Leven en Kracht - baden. De verkwikking van een sauna of het staan onder een waterval valt in het niet hierbij… De overdracht van het Surya-circuit met de fontein in het midden van het levende Hart, wordt in mijn traditie ‘the transmission of Heart’ genoemd. Midden in het Stille centrum van de Cycloon, midden in het Licht van Bewustzijn, bevindt zich de Surya-fontein van het levende Hart. In zijn geheel duid ik de volledige overdracht aan met ‘the transmission of Heart & Space’.”
Realisatie Realisatie Eenheid
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
(Wordt vervolgd op volgende bladzijde... klik hier) (Wordt vervolgd op volgende bladzijde... klik hier)