Bevrijding Bevrijding Bevrijding Verlichting Eenheid » » » » » » Realisatie
Eenheid » Verlichting »  Bevrijding                    Ga verder, ga voorbij... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’. 
Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Facebook Facebook Home Home Verlichting... Wat Bevrijding is...
Bevrijding... (vervolg) Randolph: “Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha… Wanneer de binnenkringloop van het Levende Hart de omgekeerde lotus ontmoet en deze laatste omgekeerde, naar binnengekeerde bovenste ‘knoop’ is ontward, stijgt de kringloop op tot oneindige hoogte boven het hoofd. Het kenmerk van ‘het Stralende’, van je Stralende Natuur, is dat het niet onderbroken wordt. Wanneer een oneindige doorgang weerstand ontmoet, ontstaan ‘licht en duisternis’ tegelijkertijd. Wanneer de oneindige doorgang niets ontmoet, is er alleen het Stralende Zelf. Je kunt het Zelf, het ‘Zelf-Stralende’, met geen mogelijkheid beschrijven of ervaren. Ervaren is het effect van onderbreking. Je kunt het enkel ZIJN. Tat Tvam Asi... You are Thát! Vraagsteller: “Ik kan me dit helemaal niet voorstellen?” Randolph: “Exact. Een mooie aanduiding: ‘voorstellen’. Je spiegelt je iets voor. Je onderbreekt iets. Ik zag laatst een documentaire op de tv over iemand die op pelgrimstocht naar alle heilige plekken op de aarde was gegaan… Uiteindelijk kwam hij in het centrum van alle pelgrimstochten: de heilige grafkerk in Jeruzalem. De plek waar Jezus van Nazareth was gestorven en Christus was opgestaan. En wat is aan de binnenkant boven in het heilige van het heilige te zien...? ...De spiegel van de omgekeerde lotus of het omgekeerde lotuskruis, de spiegel van Sahasrara, het dak van de wereld. En wat bevindt zich in het midden van die spiegel… het gat in de spiegel. Het gat in de laatste kosmische spiegel waardoorheen Christus is opgestegen en herboren. Ononderbroken Liefde en Gelukzaligheid kun je je niet voorstellen, je kunt het enkel onafstandneembaar ZIJN. Jij bent het onvoorstelbare. Wanneer de fontein zich oneindig ononderbroken verheft en tot in en voorbij de hemel uitstrekt, dan is het volbracht. Je zou kunnen zeggen dat de volledige verbinding en Realisatie tussen ‘hemel en aarde’ is hersteld. De volledige kringloop heeft zichzelf hersteld en is volbracht. Bevrijding is de bekroning van Verlichting. Is je weleens opgevallen dat een rechtopstaande naarboven gekeerde lotus met al die puntblaadjes er als een pracfhtige natuurlijke kroon uitziet? De naar boven gekeerde duizendvoudige lotus is de natuurlijke bekroning van en de natuurlijke kroon ‘op de kop van de fontein’, the fountainhead. De kroon van dorens is getransformeerd in de lotuskroon als het dak van de wereld, van alle werelden. De kosmische kroon van het Koninkrijk der hemelen. Het Bewustzijn dat tot het oneindige uitreikt wordt in mijn traditie Parabrahman of Parinirwana genoemd.”
» Verlichting Verlichting » Eenheid Eenheid » » Realisatie Realisatie Bevrijding
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.