Gate, Gate, Ga verder, ga voorbij... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’: Eenheid » Verlichting »  Bevrijding 
Een eeuwenoude bevrijdingsweg... Een eeuwenoude bevrijdingsweg... “I “I ieder mens heeft recht op wezenlijk geluk en vrij zijn van nodeloos lijden. Heeft men je ooit verteld over de mogelijkheid van een turbulent bestaan vol dynamiek en leven, dat zich tegelijkertijd afspeelt in de vrede, de vrijheid en de absolute stilte van je Ware Natuur? De verwezenlijking van zo’n turbulent bestaan midden in het hart van je leven is mogelijk via het realiseren van ‘het stille centrum van de cycloon’... satya Satsang en Advaita Vedanta staan voor een eeuwenoude bevrijdingsweg, waarbij Zelfrealisatie zich onmiddelijk en spontaan, maar ook via stapsgewijze openbaringen kan voltrekken. Ze vormen het directe pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Satya betekent: de absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Advaita staat voor eenheid en Vedanta staat voor het volledig opgaan in de Natuurlijke Staat. Home R R Satsangs Satsang Donaties Donaties Credits Credits Contact Contact » » Agenda Agenda » » Satsangs Satsang
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, satsang.earth, journal.earth, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
©
Over Randolph Over Randolph Tradities Tradities Realisaties Realisaties Interviews Interviews Meester Cheng Meester Cheng Open Satsang Open Satsang Inleiding Inleiding Satsang en Advaita Vedanta laten je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks verandert hoeft te worden en laten je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt. Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent, waarbij noch autoriteit in ‘een ander’, noch autoriteit in ‘jezelf' wordt geprojecteerd. Deze bevrijdingsweg van het Uiteindelijke of Absolute heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en wordt doorgegeven via een opeenvolging van gerealiseerde leermeesters. Randolph is zo’n leermeester. Hij noemt zijn doorgave ‘the transmission of Heart & Space’...                                     >> Wil je verder lezen, scroll dan naar beneden... randolph geeft de essentie van twee tradities door. Van Selvarajan Yesudian ontving hij op jonge leeftijd de Hart-transmissie. Yesudian was een leerling van Vivekananda en Ramana Maharshi en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig naar Europa kwam en samen met Elizabeth Haich verschillende yogascholen stichtte. Via Alexander Smit, die leerling was van Nisargadatta Maharaj, ontwaakte zijn directheid. Randolph noemt zijn doorgave het directe pad, o.a. omdat alle traditionele ‘toeters en bellen’ en omgang- en vereringsvormen zijn weggelaten. Onomwonden, word je in alle eenvoud en onmiddellijk naar Bron geleid.... Zodoende is Satya Satsang vrij van indirecte spirituele en religieuze dogma’s, vrij van enig geloofssysteem of leer, en tegelijkertijd ook nergens in conflict mee… de spil van Satya Satsang en Advaita Vedanta is centratie, activatie, stabilisatie, zelfonderzoek en transmissie; zaken rechtstreeks en eenduidig onder ogen komen, het direct schouwen in je Ware Natuur, de levenskracht door het Hart heen leiden en je leven door het Hart laten leiden. Vooraf, tijdens en voorbij ‘ik voel me ellendig’ of ‘ik ben gelukkig’ is er IK BEN, de Eenheid van de universele Zijnstoestand... D D een werkelijke en oprechte realisatietocht kan via het ontwaken in eenheid en de voltrekking van Verlichting zelfs daar nog aan voorbij gaan. Zijn is dan niet het eindstation, maar de brug naar de uiteindelijke Bevrijding. Dit is het opgaan in het Stralende Hart, de realisatie van het Absolute. Het ontvangende bestaan (het indirecte spiegelcircuit van het leven) dat verloopt via reflecteren en refereren gaat hier over in het directe onrefereerbare Broncircuit. De mind zinkt in het Hart en lost op. Vervolgens is het mogelijk dat de levenskracht als een feniks hernieuwd kan oprijzen. Randolph noemt dit oplossen Verlorenheid en het wederoprijzen de uiteindelijke Bevrijding: “Gebruik Zijn, Gewaarzijn, niet als platform, maar als brug om de oversteek te maken. Verlies je laatste voorwaarde. Verlies je belang in Gewaarzijn, het bewuste. Verlies je investering in de zijnstoestand. Hervind de schat, de diamant van de levende Liefde die onvoorwaardelijk en onmiddellijk is en geen begin of einde kent. Het accepteren van dit geschenk, dat ieders geboorterecht is, vraagt slechts één ding: de totale acceptatie en opgave van alles wat je dacht te zijn...” E E
Ibiza Satsang intensive
Ibiza Satsang intensive
met Randolph
The transmission of Heart & Space
anneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...   anneer je klaar bent voor het grote spirituele avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen... W W Satsang.earth Satsang.earth
Satya Satsang
Satsang, Darshan & Adhi-yoga con Randolph
Que Open Satsang es… Visor: “Que es Open Satsang?” Randolph: “Satya Satsang se puede definir como un camino milenario y tradicional de liberación. Es el camino directo para las gentes que quieran darse cuenta de su Naturaleza Verdadera y dejarse acojer todavía más por el Misterio vivo. Satya significa la Verdad absoluta, el Corazón Radiante, el Origen. Satya Satsang te muestra que para la absoluta realización en esencia nada hay que cambiar y te hace consciente que su existencia sensacional ocurre siempre en ese centro del Corazón Silencioso. El eje del Camino Directo es la auto- examinación, los asuntos vienen directamente, se ven y se examinan en su Naturaleza Verdadera. Mas allá de estar triste o estar feliz, es el YO SOY” Conocimiento de Existencia, Consciencia. Un viaje de realización real y verdadero se puede a través del despertar en la Unidad y la Iluminación pero se puede avanzar más.  Consciencia no es entonces el punto final, pero el puente a la Liberación final. Aqui se trata de la subida al Corazón Radiante, la realización de lo Absoluto. Randolph lo llama también La Perdida: “perdida de sus ultimas restricciones, perdida de sus intereses en la Consciencia, de lo consciente, usted invierte en la existencia. Volviendo a descubrir el Tesoro, el diamante del amor vivo que es incondicional e inmediato y que no conoce ni principio ni fin. La aceptación de este regalo, que es un derecho de nacimiento de todos, exige solo una cosa: el inventario total de todo lo que usted pensaba que era…”
Satya Satsang
En En Es Es NL NL Agenda Agenda Contacto Contacto Home Home Traditiones Traditiones Intensivos Intensivos Randolph Randolph
“Open up to the rainbows, the moon, the sun and the stars...”
Agenda Agenda Contacto Contacto Home Home Traditiones Traditiones Intensivos Intensivos Randolph Randolph
Randolph es un eslabón de dos linajes de transpaso. El primero es la transmisión de la realización de “Corazón” de Ramana Maharshi via Selvarajan Yesudian… La segunda es la auto-realización en la linea de Navnath Sampradaya de Nisargadatta Maharaj via Alexander Smit. Randolph transmite el Camino Directo porque todos los adornos tradicionales de poca importacia y el trato a los cultos y la veneración a ellos han sido omitidos. Sin trabas usted será guiado con toda simplicidad de inmediato a la Fuente. Te veo en Open Satsang!
Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, the Netherlands. Email: info@satyasatsang.nl Tel: 0031 644984027 & OpenSatsang
Satya Satsang, Darshan & Adhi-yoga, el yoga de la luz   Cada miércoles- & Domingo-noche Bilthoven Hora: 19.30 - 22.00, la puerta está abierta a las 19.00
Journal Journal Blog Blog